Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 20/7/2021, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 14/07/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 20/07/2021, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές για το ακαδ. έτος 2020-2021.
 4. Επικύρωση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ, Αξιωματικών Τεχνικού Σώματος και Διαβιβάσεων και άλλων Υπουργείων ακαδ. έτους 2020-2021.
 5. Εξειδικεύσεις καθηκόντων μελών ΔΕΠ της Σχολής ακαδ. έτους 2021-2022.
 6. Έγκριση αιτήσεων των εισερχόμενων φοιτητών για σπουδές στη Σχολή ΗΜΜΥ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος ERASMUS+ Student Mobility για το ακαδ. έτος 2021-2022.
 7. Έγκριση αιτήσεων φοιτητών ΣΗΜΜΥ για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Student Mobility για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-2022.
 8. Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής (εξέλιξη κ. Ι. Ρουσσάκη).
 9. Μεταπτυχιακά θέματα.
 10. Ορκωμοσίες ΥΔ.
 11. Ορισμός τριμελών θεματικών επιτροπών στο πλαίσιο της προκήρυξης θέσεων ΥΔ.
 12. Εισήγηση για την ίδρυση Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη».
 13. Ορισμός εκπροσώπου στην ΕΔΕ του ΔΠΜΣ της Σχολής «Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας».
 14. Επικύρωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων του ΔΠΜΣ «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data Science and Machine Learning)».
 15. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Επικουρικού Έργου ΥΔ Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
 16. Προκήρυξη μιας θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ηλεκτρολογικό Σχέδιο» χειμερινού εξάμηνου, ακαδ. έτους 2021-2022.
 17. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Πετροπούλου Ουρανίας για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα – ΚΑΛΛΙΠΟΣ+» με (κωδικό ΕΛΚΕ 60020100) για το διάστημα 15/06/2021 έως 15/12/2021.
 18. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Β. Κονταργύρη για τη συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του ΕΛΚΕ «Ηλεκτρικές δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων» με κωδικό 62387700 για το διάστημα 01/09/2021 έως 27/05/2024.
 19. Οικονομικά Θέματα.
 20. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση