Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α (Ρ-Ω) και Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β (Α-Ι) - επαναληπτική Σεπτεμβρίου 2021

Δημοσιεύθηκε 22/08/2021

Οι εξετάσεις στα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α (Ρ-Ω) και Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β (Α-Ι) που έχουν προγραμματιστεί για τις 16 και 21 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, θα γίνουν εξ αποστάσεως (Β2δ) μέσω Microsoft Teams στις ίδιες ώρες όπως εμφανίζονται στο πρόγραμμα και θα είναι PASS-FAIL. Οι λεπτομέρειες εξέτασης θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα εντός των προσεχών ημερών.

Ο διδάσκων,

Κυριάκος Χιτζανίδης