Ανακοίνωση για τη μη χορήγηση της «Παπασταυριδείου» υποτροφίας έτους 2020

Δημοσιεύθηκε 31/08/2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (συνεδρίαση 29.07.2021) αποφάσισε να μη χορηγηθεί η «Παπασταυρίδειος» υποτροφία για την εισαγωγή στο ΕΜΠ έτους 2020, δεδομένου ότι ουδείς κατέθεσε αίτηση.