Ανακοίνωση για τη μη χορήγηση της υποτροφίας «Ελ. Τσαντίλη» έτους 2020

Δημοσιεύθηκε 31/08/2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο (Συνεδρίαση 29.07.2021) αποφάσισε να μη χορηγηθεί η υποτροφία «Ελ. Τσαντίλη» έτους 2020, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία υποψηφιότητα.