Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 14/9/2021, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 07/09/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 14/09/2021, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές για το ακαδ. έτος 2020-2021.
 4. Έγκριση αιτήσεων φοιτητών ΣΗΜΜΥ για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Student Mobility για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-2022.
 5. Αίτηση του προπτυχιακού φοιτητή της Σχολής κ. Δ. Ρούσση να του επιτραπεί να αποφοιτήσει σε λιγότερα έτη σπουδών.
 6. Μεταπτυχιακά θέματα.
 7. Ανανεώσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022.
 8. Επικύρωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων του ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» για το ακαδ. έτος 2021-2022.
 9. Τροποποίηση Προγράμματος Σπουδών – Αναθέσεις των μαθημάτων στο ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» για το ακαδ. έτος 2021-2022.
 10. Ορισμός εκπροσώπων στο ΔΠΜΣ «Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Σχολής ΗΜΜΥ, ΕΜΠ.
 11. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ο. Πετροπούλου για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «SMART-BEAR/GA 857172» (κωδικό ΕΠΙΣΕΥ 63/109100) με αντικείμενο στο πακέτο εργασίας «WPA/ Analytics & Decision-making for Personalised Interventions» για το διάστημα 18/08/2021 έως 16/11/2021.
 12. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Μωραΐτη για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για συστήματα ασύρματων και δορυφορικών επικοινωνιών» (κωδικό ΕΛΚΕ 62391000) για το διάστημα 01/10/2021 έως 30/11/2021.
 13. Οικονομικά Θέματα.
 14. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση