Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 12/10/2021, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 11/10/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 12/10/2021, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Ορισμός επιτροπής μετεγγραφών – ειδικών κατηγοριών ακαδ. έτους 2021-2022.
 4. Έγκριση εγγραφών νεοεισαχθέντων με την ειδική κατηγορία αλλοδαπών – αλλογενών αποφοίτων λυκείων κρατών – μελών της Ε.Ε. και κρατών – μελών εκτός Ε.Ε. για το ακαδ. έτος 2021-2022.
 5. Έγκριση εγγραφών των επιτυχόντων στις ειδικές κατηγορίες τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού για το ακαδ. έτος 2021-2022.
 6. Έγκριση εισακτέων ακαδ. έτους 2021-2022 που δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τη Φ. 253/133030/Α5/2020.
 7. Μεταπτυχιακά θέματα.
 8. Ορκωμοσίες ΥΔ.
 9. Αποδοχή νέων ΥΔ για το ακαδ. έτος 2021-2022.
 10. Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 11. Έναρξη διαδικασίας προκήρυξης, κρίσης και επιλογής Διευθυντή και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΙΣΕΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3685/2008 και 4823/2021.
 12. Τοποθετήσεις των μελών ΕΔΙΠ κ.κ. Ε. Κοιλανιώτη και Μ. Κόνιαρη στους Τομείς της Σχολής.
 13. Αίτηση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών του μέλους ΕΔΙΠ κ. Κ. Τζαμαλούκα για προσωπικούς λόγους διάρκειας ενός έτους από 11/10/2021
 14. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Τζούβελη για διδασκαλία κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022 του μεταπτυχιακού μαθήματος «Ψηφιακά Αποθετήρια και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι» (2 ώρες ανά εβδομάδα για 6 εβδομάδες) στο ΔΠΜΣ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ και του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ.
 15. Οικονομικά Θέματα.
 16. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση