Κατατακτήριες Εξετάσεις 2021-2022

Δημοσιεύθηκε 27/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι., αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ και άλλων Υπουργείων, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις της Σχολής ΗΜΜΥ, Ακαδημαϊκού Έτους 2021 - 2022 να υποβάλουν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021, ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας κατατακτηρίων εξετάσεων ΣΗΜΜΥ (Αίτηση Κατατακτηρίων) στο email registrations@ece.ntua.gr με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο διπλώματος / πτυχίου σπουδών της ημεδαπής ή του εξωτερικού με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση (περί γνησιότητας του τίτλου σπουδών που επισυνάπτεται) από το gov.gr

Η επικοινωνία με τη Γραμματεία της Σχολής, γίνεται αποκλειστικά στο email: secreta@ece.ntua.gr

Σημειώσεις:

  • οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
  • το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων θα ανακοινωθεί εντός του μηνός Νοεμβρίου 2021.