Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων


Κωδικός 713
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Δημήτριος Φωτάκης

Περιγραφή