Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη


Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας, καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο επιστημονικό πεδίο της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα που αποτελούν αντικείμενο του Προγράμματος.

Ειδικότερες ανάγκες στις οποίες ανταποκρίνεται το ΔΠΜΣ είναι να:

  1. Συνεισφέρει στην ακαδημαϊκή διάσταση της εξειδικευμένης τεχνικής κατάρτισης στον τομέα της Ναυτικής Τεχνολογίας και της Τεχνολογίας της Ναυτιλίας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Είναι γνωστό ότι ο Ελληνόκτητος εμπορικός στόλος είναι πρώτος παγκοσμίως με 3050 πλοία περίπου και 120 εκατομμύρια τόνους, ενώ η Ναυτιλία συνεισφέρει με 2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίων στο Εθνικό προϊόν
  2. Καλύψει, πέραν των εξειδικευμένων αναγκών της ναυτικής τεχνολογίας που είναι συνυφασμένες με τη λειτουργία των πλοίων, και τις τεχνολογικές και ερευνητικές εξελίξεις αιχμής στο τομέα της Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης που είναι συνυφασμένες και με ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα:
  • Την εκμετάλλευσηθαλάσσιων και υποθαλάσσιων πλουτοπαραγωγικών πόρων (αλιεία, ιχθυοκαλλιέργειες ανοικτής θάλασσας και παράκτιων ζωνών, ανάκτηση κυματικής και θαλάσσιας αιολικής ενέργειας, εξαγωγή υδρογονανθράκων και ορυκτών από το θαλάσσιο περιβάλλον, κ.α.)
  • Τον θαλάσσιο τουρισμό και ναυταθλητισμό (π.χ. πλωτές μαρίνες, ιστιοπλοϊκά σκάφη, κ.α.)
  • Τη προστασία και παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων ζωνών (π.χ. ιδιότητες και χαρακτηριστικά ελληνικών θαλασσών, προβλήματα μεταφοράς και διάχυσης της ρύπανσης, μέσα προστασίας και άλλα).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.