Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.