Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.