Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη


Μεταφραστική Μηχανική είναι η διαδικασία μετατροπής της γνώσης και των επιστημονικών ευρημάτων που προκύπτουν από την έρευνα στο πεδίο της μηχανικής σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Η Μεταφραστική Μηχανική στην Υγεία και την Ιατρική επικεντρώνεται στην ανάπτυξη συσκευών και υπηρεσιών για τη βελτίωση της δημόσιας και ατομικής υγείας.

Το αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Translational Engineering in Health and Medicine” (Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη), που διοργανώνεται από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους αποφοίτους ισχυρά εφόδια ώστε να ηγηθούν στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με σημαντικό κοινωνικό-οικονομικό αποτύπωμα στον τομέα της Υγείας.

Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η Αγγλική. H μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι φοιτητές πρέπει: [α] να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 7 υποχρεωτικά μαθήματα και 5 μαθήματα επιλογής, που αντιστοιχούν σε συνολικά 60 πιστωτικές μονάδες (30 ανά εξάμηνο) και [β] να εκπονήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στην μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 μονάδες).

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδάσκεται από καθηγητές και ερευνητές του ΕΜΠ και συνεργαζόμενων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων. Επιπλέον, περιλαμβάνει διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές από τη βιομηχανία, τον τομέα της κλινικής έρευνας και πράξης και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Ευκαιρίες έρευνας και πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Columbia προσφέρονται στους φοιτητές μέσω της στρατηγικής συνεργασίας του ΕΜΠ με το Πανεπιστήμιο Columbia με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

  • Για την Πολιτική Ποιότητας του ΔΠΜΣ «Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη» πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.