Διοίκηση Επιχειρήσεων


Το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - "AthensMBA" συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Συμμετέχουν από το ΕΜΠ, οι Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών (συντονίζουσα), Χημικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Από το ΟΠΑ συμμετέχουν τα τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ, και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Κύριο στόχο του Προγράμματος αποτελεί η μόρφωση στελεχών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που ενδιαφέρονται να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους ώστε να μπορούν αποτελεσματικά να καλύπτουν τις ανάγκες και να προωθούν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οργανισμών, στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο.

Το πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και απευθύνεται σε εργαζομένους που έχουν τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική απασχόληση μετά τη λήψη του πτυχίου. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 5 εξάμηνα. Κατά τα 4 πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν 20 μαθήματα και στο 5ο εξάμηνο εκπονούν Μεταπτυχιακή Εργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.