Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών


Στόχος του ΔΠΜΣ «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών» είναι η επιστημονική εξειδίκευση Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών στο διεπιστημονικό αντικείμενο του σχεδιασμού και της ανάλυσης των κατασκευών για τη στελέχωση τεχνικών γραφείων και οργανισμών.Σκοπός του Προγράμματος είναι επίσης η παροχή του αναγκαίου επιστημονικού υποβάθρου για τη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας για όσους προορίζονται για περαιτέρω συνέχιση των σπουδών τους στο πλαίσιο Διδακτορικών Σπουδών.

Το ΔΠΜΣ χορηγεί υψηλής στάθμης και διεθνούς κύρους μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που προάγει την επιστημονική γνώση και ανταποκρίνεται στις τρέχουσες αλλά και μελλοντικές τεχνολογικές ανάγκες της χώρας, με παράλληλη διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας της επαγγελματικής κατάρτισης και της επιστημονικής αξίας του χορηγούμενου τίτλου του πενταετούς κύκλου βασικών σπουδών. Αποτελείται από δύο κατευθύνσεις:

  1. Ανάλυση και Σχεδιασμός Δομικών Έργων και
  2. Analysis and Design of Earthquake Resistant Structures (διδάσκεται πλήρως στην αγγλική γλώσσα),

Έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τα τρία (3) εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 90 Πιστωτικές Mονάδες (ECTS).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.