Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών


Το ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» είναι ένα διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στον Τομέα των Υλικών που απευθύνεται σε μηχανικούς και επιστήμονες. Το οργανώνουν και συμμετέχουν οι εξής Σχολές Μηχανικών του ΕΜΠ: Χημικών – Συντονίστρια, Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων & Μηχανικών Η/Υ, Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων, Ναυπηγών Μηχανολόγων και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών.

Η γνώση αυτού του τομέα είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της οικονομίας οποιασδήποτε χώρας (βιομηχανία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κ.ά.) και υποστηρίζει δραστηριότητες ποικίλων τομέων (παραγωγή και διανομή ενέργειας, κατασκευαστικό τομέα κ.ά.). Το ΔΠΜΣ βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της επιστήμης και τεχνολογίας των υλικών, τους εισαγάγει στον σχεδιασμό και στην παραγωγή καινοτόμων υλικών και τους βοηθά να κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την επιτυχή ένταξή τους στην έρευνα ή/και στην βιομηχανία.Επιπλέον, ένας τέτοιος κύκλος σπουδών θα προσδώσει ώθηση στον τομέα των υλικών στην Ελλάδα. Κατά τα πρώτα δύο εξάμηνα οι φοιτητές επιλέγουν μαθήματα από μία εκ των δύο ροών: Ροή Α «Επιστήμη Υλικών» (σχεδιασμός, παραγωγή, δομή, ιδιότητες και εφαρμογές υλικών από επιστημονική σκοπιά) και Ροή Β «Τεχνολογία Υλικών» (τεχνολογική προσέγγιση των ίδιων θεμάτων όπως και στην Ροή Α), ενώ κατά το τρίτο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπονούν την μεταπτυχιακή τους εργασία.