Ιωάννης Κανελλόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών


  •   ikanell@cc.ece.ntua.gr
  •   +30 (210) 7723524
  •   +30 (210) 7723524
  •   Γραφείο 3.2.2, 3ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Imperial College of Science and Technology, Ηνωμένο Βασίλειο, 1979
  • Δίπλωμα, Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1971

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Propagation