Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


  •   kot@cs.ntua.gr
  •   +302107722498
  •   Γραφείο B.2.5, 2ος Όροφος, Κτ. Ηλεκτρολόγων