Ελένη Ισκου

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


  •   eleni@image.ntua.gr
  •   210-7722521
  •   Γραφείο 1.1.23, 1ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων