Γεωργία Βγενοπούλου

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


  •   giorgiav@central.ntua.gr
  •   210-7722350
  •   Γραφείο 2.2.23, 2ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων