Τρύφων Κουσιουρής

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής


  •   tkous@softlab.ntua.gr
  •   +30 (210) 7723686
  •   +30 (210) 7723686
  •   Γραφείο 2.1.22, 2ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων