Γεώργιος Παπακωνσταντίνου

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1971
  • Μάστερ, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, N.U.F.F.I.C., Ολλανδία, 1967
  • Δίπλωμα, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Διεθνές Ινστιτούτο Φίλιπς, Ολλανδία, 1966
  • Δίπλωμα, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1964

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Computers in Medicine • Biomedical Signal Processing • Intelligent Systems • Supercomputing Applications • Parallel Processing • Pattern Analysis & Machine Intelligence • Operating Systems • Microprocessors & Microcomputers • Distributed Processing • Computer Languages

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων