Αλέξανδρος Χορταράς

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Αλέξανδρος Χορταράς είναι ερευνητής στο Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου ασχολείται με τους λογικούς φορμαλισμούς αναπαράστασης γνώσης, την ανάπτυξη αποδοτικών αλγορίθμων συλλογιστικής και απάντησης ερωτημάτων σε εκφραστικές βάσεις γνώσης και τη διασύνδεση σημασιολογικών περιγραφών με υπάρχουσες βάσεις δεδομένων. Διαθέτει επίσης εμπειρία στις σύγχρονες τεχνολογίες αναπαράστασης γνώσης του Σημασιολογικού Ιστού. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όπου έχει μοντελοποιήσει με χρήση λογικών φορμαλισμών διαφορετικά πεδία γνώσης με στόχο την υποστήριξη ευφυών υπηρεσιών από τα τελικά συστήματα. Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Ο Αλέξανδρος Χορταράς είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από την οποία έχει λάβει και Διδακτορικό Δίπλωμα. Έχει λάβει επίσης τους μεταπτυχιακούς τίτλους MSc in Advanced Computing και MSc in Scientific, Technical and Medical Translation with Translation Technology από το Imperial College London και MSc in Finance από το Birkbeck College του University of London.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική, Μηχανές Εξαγωγής Συμπερασμάτων, Σημασιολογική Αναζήτηση, Ανάκτηση Δεδομένων, Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων