Μαρία Ράλλη

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


  •   mariaral@image.ece.ntua.gr
  •   +2107722491
  •   +2107722492
  •   Γραφείο 1.1.23, 1ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Η Μαρία Ράλλη είναι απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π). Το αντικείμενο της διπλωματικής της εργασίας ήταν η μελέτη και ανάπτυξη τεχνολογιών και εργαλείων που αφορούν την αυτόματη ανάλυση και δρομολόγηση σε δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Τα τελευταία τρία χρόνια, εργάζεται ως μηχανικός λογισμικού στο εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης του ΕΜΠ. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα διαχείρισης και επανάχρησης της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης όπως τα EUscreen, EUscreenXL, Europeana Fashion, Europeana Sounds, Photography και το E-Space. Έχει συγγράψει κώδικα για το MINT και έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολλών βασικών χαρακτηριστικών του WITH, δουλεύοντας με διάφορες τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων και διαδικτύου τόσο στο backend όσο και στο frontend. Είναι υπεύθυνη για τη συγγραφή, τον έλεγχο καθώς και την εξασφάλιση της συνολικής ποιότητας των τελικών προϊόντων λογισμικού του εργαστηρίου.