Αναστάσιος Νάνος

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


  • Ph.D. ως Μηχανικός Υπολογιστών, ΗΜΜΥ, ΕΜΠ. Δεκέμβριος 2013.
  • Δίπλωμα Μηχανικού Υπολογιστών και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΗΜΜΥ, ΕΜΠ. Σεπτέμβριος 2006.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Communication Architectures for Clusters, Systems Software, I/O Virtualization, Scalable Storage Architectures based on Clusters.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων