Γεώργιος Αλεξίου

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής