Γεώργιος Παλιοκρασσάς

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής