Εριέττα Ζουντουρίδου

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Η Εριέττα Ι. Ζουντουρίδου αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων από το ΕΜΠ, το 2006 και το 2011 αντίστοιχα. Από το 2006 έως το 2008 εργάστηκε ως ερευνήτρια στο εργαστήριο ΑΠΕ και Υδρογόνου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ενώ κατά τη διάρκεια 2007 έως 2008 ήταν σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σήμερα απασχολείται ως βοηθός ερευνητή στο ΕΠΙΣΕΥ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διασπαρμένη παραγωγή και αποθήκευση, τα δίκτυα διανομής, τις κυψέλες καυσίμου και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων