Ιωάννης Καρακίτσιος

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Ιωάννης Καρακίτσιος έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2011.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Επαγωγική φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων (μοντελοποίηση, ανάπτυξη μαγνητικών πεδίων, συστήματα ελέγχου), διαχείριση της ζήτησης των ηλεκτρικών οχημάτων.