Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


  •   protonot@cs.ntua.gr
  •   Γραφείο 0.1.7, Ισόγειο, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Simulation • Computer Communications • Statistical Signal Processing