Βασίλειος Κλεφτάκης

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Βασίλης Κλεφτάκης έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Εργάζεται ως ερευνητής στο εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα εξής: προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο και "Hardware-In-the-Loop", διεσπαρμένη παραγωγή, μικροδίκτυα, ηλεκτροδότηση αγροτικών περιοχών.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων