Κώστας Μαρίνος

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής