Ιωάννης Ρουμελιώτης

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών


  •   jroum@mail.ntua.gr
  •   +30 (210) 7723576
  •   Γραφείο 2.1.16, 2ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Ο Ιωάννης Α. Ρουμελιώτης γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1953. Αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Ε.Μ.Π. το 1975. Είναι Διδάκτορας Μηχανικός της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. από τον Ιανουάριο 1980. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Πολεμική Αεροπορία, σαν έφεδρος αξιωματικός, από το 1979 έως το 1981. Από τον Δεκέμβριο 1979 έως την απόλυσή του, τον Σεπτέμβριο 1981, υπηρέτησε στο Κέντρο Ερευνών και Τεχνολογίας της Αεροπορίας (ΚΕΤΑ).
Τον Ιούνιο 1982 διορίστηκε στο τότε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. και αφού υπηρέτησε σε όλες τις βαθμίδες Δ.Ε.Π., εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή το 1995.
Διδάσκει συνεχώς τέσσερα προπτυχιακά και δύο μεταπτυχιακά μαθήματα στην περιοχή των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, της διάδοσης και σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και του εφαρμοσμένου και υπολογιστικού ηλεκτρομαγνητισμού. Έχει επιβλέψει την εκπόνηση πολλών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. Είναι συνσυγγραφέας (μαζί με τον καθηγητή Ι. Λ.Τσαλαμέγκα) των βιβλίων «Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία», τόμοι Α(866 σελίδες) και Β(860 σελίδες), εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2011, 2014, 2015. Επίσης, έχει συγγράψει εκτεταμένες διδακτικές σημειώσεις για τα μαθήματα τα οποία διδάσκει.
Τα κυριότερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στη διάδοση και σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών και ακουστικών κυμάτων, σε προβλήματα οριακών συνθηκών και σε εφαρμοσμένα μαθηματικά. Έχει δημοσιεύσει 59 ερευνητικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 37 ανακοινώσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Είναι κριτής επιστημονικών εργασιών σε πολλά έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Μαθήματα