Βασίλης Καρυώτης

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής