Βασίλης Τζουβάρας

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


  •   tzouvaras@image.ntua.gr
  •   +30-210-7723038
  •   +30-210-7722492
  •   Γραφείο 1.1.23, 1ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Ο Δρ Βασίλης Τζουβάρας έλαβε το Β-Eng στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Συστημάτων του Πανεπιστημίου του Essex, τo M-Eng στο Τμήμα Αυτομάτου Ελέγχου του Πανεπιστημίου του Sheffield στο Ηνωμένο Βασίλειο, και το διδακτορικό δίπλωμα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ στον τομέα των τεχνολογιών γνώσης. Από το 2005 είναι έμπειρος ερευνητής στο εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού, τη διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων, τη λογική και την αναπαράσταση γνώσης. Ασχολείται ενεργά σε έργα σχετικά με την Europeana (Athena, Videoactive, Euscreen, eCreative, EuropeanaConnect, Europeana V01, LoCloud, Carare, Eclap, eFashion, LinkedHeritage). Είναι μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Europeana. Έχει δημοσιεύσει 15 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και 60 σε συνέδρια.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού, Οντολογική αναπαράσταση γνώσης, Περιγραφικές λογικές, Συγκέντρωση και εμπλουτισμός μεταδεδομένων, Πρότυπα μεταδεδομένων

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων