Γεωργία Ασημακοπούλου

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Η Τζωρτζίνα Ασημακοπούλου έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2007. Από το 2007 έως και σήμερα εργάζεται στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τομέα Ισχύος της ίδιας Σχολής με αντικείμενο την μελέτη της συμπεριφοράς και της τιμολόγησης των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει απασχοληθεί στη ΔΕΗ-Διεύθυνση Δικτύου ως εξωτερική συνεργάτις, καθώς επίσης και στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνώνως Επιστημονική Συνεργάτις στη Μονάδα Παρακολούθησης και Ανάλυσης του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι εφαρμογές τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και η προσομοίωση και πρόγνωση της συμπεριφοράς των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στις απελευθερωμένες αγορές ενέργειας με χρήση εργαλείων διεπίπεδου προγραμματισμού.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων