Ρεβέκκα Γκόγκου

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Η Ρεβέκκα Γκόγκου είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός. Αποφοίτησε το 2009 από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Εργάστηκε στη ΔΕΗ στο τμήμα Σύνδεσης Χρηστών ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (2010-2011). Το 2013 έλαβε την πιστοποίηση μόνιμου Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων και αναλαμβάνει ενεργειακές μελέτες και επιθεωρήσεις. Παράλληλα συνεργάζεται με το εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την αποδοτική ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και την αξιολόγηση εφαρμογών “smart grid” (ΒΕΑMS, SmartKYΕ).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ανάμεσα στα επιστημονικά ενδιαφέροντά της είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας σε Κτίρια, smart grids, Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας σε απομονωμένα συστήματα, επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών.