Χαράλαμπος Μπασέτας

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής