Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής