Ιωάννης Αθ. Σταθόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνείου Μονάχου, Γερμανία, 1978
  • Δίπλωμα, Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Ελλάδα, 1974

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Dielectric Phenomena • Corona • Dielectric Materials • Electrostatic Discharge/Lightning • Liquid Dielectrics • Insulation Diagnostics • Industry Applications • Electrostatic Processes • Codes and Standards • Electrical Safety, Industry & General

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων