Ευάγγελος Καρφόπουλος

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Ευάγγελος Λ. Καρφόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Έλαβε Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν: Ηλεκτρικά Οχήματα (EV/Microgrids και EV/VPP), Multi-Agent System control και Game Theory.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων