Παναγιώτης Κοτσαμπόπουλος

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Παναγιώτης Κοτσαμπόπουλος έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY) του ΕΜΠ το 2010 και το
διδακτορικό του πάνω στη διεσπαρμένη παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας το 2017 από την ίδια
σχολή. Επίσης, αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ το 2020.
Είναι Κύριος Ερευνητής του ΕΠΙΣΕΥ στην περιοχή των Ευφυών Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Είναι
μέλος της ερευνητικής ομάδας Smart RUE του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ από το 2009. Ήταν επισκέπτης
ερευνητής στο Austrian Institute of Technology (AIT) την περίοδο 2012-2013. Από το 2010, είναι
υπεύθυνος για την ανάπτυξη της εργαστηριακής υποδομής του Εργαστηρίου Συστημάτων
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ και έχει οδηγήσει σε αξιοσημείωτη αναβάθμιση του
εργαστηριακού εξοπλισμού και των δυνατοτήτων του. Ανέπτυξε εργαστηριακή διάταξη Power
Hardware in the Loop (PHIL) για δοκιμές αντιστροφέων διεσπαρμένης παραγωγής το 2011, που
ήταν μια από τις πρώτες στην Ευρώπη. Το εργαστήριο είναι ιδρυτικό μέλος του οργανισμού DERlab,
μαζί με τα σημαντικότερα εργαστήρια από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, της
Αυστρία, τις ΗΠΑ κτλ. Εκπροσωπεί το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ στον οργανισμό DERlab. Επίσης, ήταν υπεύθυνος
για την καθοδήγηση δεκάδων ερευνητών από το εξωτερικό που επισκέφτηκαν το εργαστήριο για τη
διεξαγωγή πειραμάτων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων (DERri, ERIGrid, ERIGrid 2.0).

Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, εθνικούς φορείς και τον ΔΕΔΔΗΕ. Ήταν συντονιστής της κοινοπραξίας της H2020
πρότασης Ευρώπης-Ινδίας RE-EMPOWERED (έλαβε βαθμολογία 15/15), και συντονίζει τους
ευρωπαίους εταίρους του έργου. Ήταν συντονιστής του έργου ΑΠΕΞ («Κόμβος ευφυούς διαχείρισης
ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας») που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Τα
τελευταία 8 έτη εκπροσώπησε το ΕΠΙΣΕΥ, καθώς και τον ΕΛΚΕ-ΕΜΠ, σε 8 επιτυχημένες προτάσεις.

Προσλήφθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό στη ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ για
τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάλυση ΣΗΕ (Ασύμμετρες και Μεταβατικές Καταστάσεις)» στα
ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022 και ως Εντεταλμένος Διδάσκοντας στα ακαδημαϊκά έτη
2022-2023 και 2023-2024. Στα πλαίσια του μαθήματος έχει αναπτύξει καινοτόμες εργαστηριακές
ασκήσεις σε θέματα διεσπαρμένων ενεργειακών πόρων και μικροδικτύων. Εργάστηκε ως
Ακαδημαϊκός Υπότροφος στη ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στα
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» στα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021. Έχει
συμμετάσχει στη διδασκαλία των μαθημάτων «Διεσπαρμένοι Ενεργειακοί Πόροι» και
«Ψηφιοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων» του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) του ΕΜΠ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας».

Έχει συμμετάσχει σε αρκετά IEEE Task Forces. Είναι chair του IEEE PES Task Force “Innovative
teaching methods for modern power and energy systems”. Είναι chapter co-Leader του IEEE Working
Group P2004 “Recommended Practice for Hardware-in-the-Loop Simulation Based Testing of Electric
Power Apparatus and Controls” (IEEE Standards Association) και υπήρξε μέλος του BRIDGE
secretariat για το Task Force “Energy Communities & self-consumption”. Ήταν μέλος του CIGRE
C6.28 Working Group “Hybrid Systems for Off Grid Power Supply”. Είναι πρόεδρος του IEEE Greece
Section Young Professionals Affinity Group.

Είναι Editor του “IEEE Open Access Journal of Power and Energy” και μέλος του Editorial Board του
περιοδικού “Energies”. Έχει υπάρξει Guest Editor σε 7 Special Issue διεθνών επιστημονικών
περιοδικών. Έχει συνεισφέρει ως εμπειρογνώμονας στην αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων του
Nordic Grand Solutions Programme of Nordic Energy Research. Έλαβε το 2020 Best Paper Award του
“IEEE Open Access Journal of Power and Energy”. Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει 1 βιβλίο
στο οποίο είναι editor, 36 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 9 κεφάλαια βιβλίων, 1 τεχνική
έκθεση της IEEE PES και 1 της CIGRE, καθώς και 37 εργασίες στα πρακτικά συνεδρίων μετά από
κρίση (Μάρτιος 2024). Έχει παραδώσει πάνω από 50 προσκεκλημένες ομιλίες, webinars και
παρουσιάσεις σε πάνελ συνεδρίων.

Είναι ιδρυτικό μέλος της ενεργειακής κοινότητας “Collective Energy” (COEN). Είναι Senior Member
του IEEE, μέλος της CIGRE και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Τα κύρια ερευνητικά του
ενδιαφέροντα είναι ο έλεγχος διεσπαρμένων ενεργειακών πόρων, η προσομοίωση πραγματικού
χρόνου, η δυναμική ανάλυση ΣΗΕ, τα μικροδίκτυα και η εκπαίδευση.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο Hardware-In-the-Loop, η διεσπαρμένη παραγωγή, οι επικουρικές υπηρεσίες διεσπαρμένης παραγωγής και η εκπαίδευση.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων