Νικόλαος Μήτρου

Καθηγητής   Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Νικόλαος Μήτρου έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού το 1980, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δίπλωμα MSc σε Συστήματα Ελέγχου το 1981, από το UMIST στη Μεγάλη Βρετανία, και το διδακτορικό του δίπλωμα το 1986, από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του ΕΜΠ. Από το 1987 είναι στη ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, αρχικά ως ερευνητής και στη συνέχεια ως Λέκτορας (1989), Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής και, από το 2000, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας. Ο κ. Μήτρου έχει ενεργό ερευνητική συμμετοχή στα επιστημονικά πεδία των ευρυζωνικών και κινητών επικοινωνιών, των συστημάτων πολυμέσων και των συστημάτων παράστασης και οργάνωσης της γνώσης. Ήταν συντονιστής ή/και κύριος ερευνητής σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στις περιοχές αυτές (RACE, ESPRIT, STRIDE, ACTS, IST, Γ.Γ.Ε.Τ.) και δημοσίευσε πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Την πενταετία 2011-2015 ήταν ο συντονιστής μεγάλων οριζόντιων έργων (προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 13 εκατ. Ευρώ), στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και της ενίσχυσης της ανοικτής πρόσβασης σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο (www.seab.gr, www.kallipos.gr). Την εξαετία 2010-2016 διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ). Διετέλεσε επίσης κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά, μέλος του IFIP WG 6.3, μέλος της ΙΕΕΕ και μέλος του ΤΕΕ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ευρυζωνικές και Κινητές Επικοινωνίες, Επικοινωνίες Πολυμέσων, Επεξεργασία Σημάτων, Συστήματα Οργάνωσης και Παράστασης Γνώσης.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα