Κωνσταντίνος Λατούφης

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Κώστας Λατούφης έλαβε MEng Electrical and Electronic Engeneering από το Imperial College of Science, Technology and Medicine του University of London. Αποφοίτησε με βαθμό second class honors (2.2) και έλαβε αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ τον Νοέμβριο του 2001 με ισοτιμία της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Από το 2005 εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης του εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας της σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Έχει συμμετάσχει στα ακόλουθα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: RISE (Renewable energy for Isolated Systems - Energy supply and waste water treatment), SMART-house SMARTGRID (Smart Houses Interacting with Smart Grids to achieve next generation energy efficiency and sustainability), DERLab (European Distributed Energy Resources Laboratories) και DERri (Distributed Energy Resources Research Infrastructure).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Οι ερευνητικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα μικρής κλίμακας απομονωμένα αγροτικά συστήματα με μικροπηγές ΑΠΕ και συγκεκριμένα την σχεδίαση γεννητριών μονίμων μαγνητών αξονικής ροής για τοπικά κατασκευασμένες μικρές ανεμογεννήτριες χαμηλού κόστου

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων