Χριστίνα Παπαδημητρίου

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Η Δρ. Χριστίνα Ν. Παπαδημητρίου αποφοίτησε απο την Σχολή Ηλ/λόγων Μηχ. & Τεχν. Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών (2001-2006) απο όπου έλαβε και το διδακτορικό της δίπλωμα(2007-2012). Η διατριβή της με τίτλο "Έλεγχος Κατανεμημένης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για ένταξή της σε μικροδίκτυα" συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ έπειτα απο υποβολή πρότασης που αξιολογήθηκε με άριστα 9.8/10. Σήμερα απασχολείται ως ερευνήτρια του ΕΠΙΣΕΥ. Σε αυτό το πλαίσιο συμμετέχει σε ευρωπαϊκα πρόγραμματα και σε εθνικές συνεργασίες.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αειφορία, κύτταρα καυσίμου, συσκευές αποθήκευσhς, διεσπαρμένη παραγωγή, ΣΡ&ΕΡ Mικροδίκτυα, ανάλυση συστημάτων ενέργειας και ανάπτυξη ελέγχου μέσω υπολογιστή και ευφυή έλεγχο σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων