Ανδρέας-Γεώργιος Σταφυλοπάτης

Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Ανδρέας-Γεώργιος Σταφυλοπάτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή το 1974, 1ος σε σειρά αποφοίτησης. Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού (Κατεύθυνση Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1979, 2ος σε σειρά αποφοίτησης. Έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού (Université de Paris-Sud, Orsay) το 1982. Τίτλος διατριβής:”Modélisation et Evaluation de l' Exécution Parallèle d'Algorithmes Numériques”. Επιβλέπων: Erol Gelenbe.

Του χορηγήθηκε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για την επίδοσή του σε όλα τα έτη σπουδών στο ΕΜΠ (1974-1979). Για τις μεταπτυχιακές σπουδές του, έλαβε υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης (1979-1980) και επιχορήγηση του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γαλλίας (1980-1982). Την περίοδο 1981-1982, συνεργάστηκε με το Centre d'Εtudes de Mathématique et Automatique Musicales (CeMaMu), ερευνητικό κέντρο που είχε ιδρύσει ο συνθέτης Ιάννης Ξενάκης στο Παρίσι. Εν συνεχεία, διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος (1983-1992) για τη δημιουργία του αντίστοιχου Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (ΚΣΥΜΕ) στην Αθήνα. Υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό (1982-1983), στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Γραφείου Έρευνας Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού (ΓΕΤΕΝ).

Από το 1984 είναι μέλος ΔΕΠ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του ΕΜΠ, όπου κατέχει θέση καθηγητή από το 1996 Είναι μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μάθησης (AILS). Διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής ΗΜΜΥ την περίοδο 2002-2005. Από το 2008 ως το 2010 ήταν Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ. Από το 2010 ως το 2013 διετέλεσε Πρόεδρος της Σχολής ΗΜΜΥ. Την περίοδο 2016-2019 ήταν Διευθυντής του Εργαστηρίου AILS.

Έχει διδάξει σημαντικό αριθμό μαθημάτων στον τομέα της πληροφορικής τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο (βασικά μαθήματα κορμού και μαθήματα ειδίκευσης) όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει συγγράψει διδακτικές παραδόσεις για διάφορα μαθήματα και εξέδωσε το σύγγραμμα «Ανάλυση Επίδοσης Υπολογιστικών Συστημάτων» (Έκδοση Κάλλιπος, 2015). Έχει επιβλέψει μεγάλο αριθμό διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών. Έχει επιβλέψει 24 διδακτορικές διατριβές οι οποίες έχουν περατωθεί και επιβλέπει άλλες 2 οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αφενός τη μοντελοποίηση και ανάλυση της επίδοσης υπολογιστικών συστημάτων και αφετέρου ευφυή συστήματα και τεχνικές μηχανικής μάθησης. Ειδικότερα, οι ερευνητικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν εφαρμογές σε ανάλυση δεδομένων, εξόρυξη γνώσης, εισηγητικά συστήματα, ανάλυση κειμένου, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, μοντελοποίηση χρήστη και κοινωνικών δικτύων, θέματα βιοπληροφορικής και βιοϊατρικής.

Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε περίπου 60 εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Έχει συγγράψει περί τις 230 επιστημονικές εργασίες, εκ των οποίων άνω των 80 έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά, με περισσότερες από 3000 αναφορές.

Έχει διατελέσει πρόεδρος και διοργανωτής ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, προσκεκλημένος ομιλητής και συγγραφέας, μέλος της συντακτικής επιτροπής διεθνών περιοδικών, κριτής εργασιών για μεγάλο αριθμό επιστημονικών περιοδικών, κριτής προτάσεων και ερευνητικών έργων για ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και κριτής βιβλίων για ελληνικούς και διεθνείς εκδοτικούς οίκους. Έχει διατελέσει επιστημονικός σύμβουλος και πρόεδρος επιτροπών αξιολόγησης για μεγάλα έργα πληροφορικής σε Υπουργεία και Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Είναι Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Senior Member του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) και Member της Association for Computing Machinery (ACM).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Computational Intelligence • Modeling & Simulation • Intelligent Systems • Parallel Processing • Neural Networks • Fuzzy Systems • Genetic Algorithms • Performance Analysis

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα