Κωνσταντίνος Δεμέστιχας

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής