Αθανάσιος Μαρούσης

Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Αθανάσιος Μαρούσης έλαβε το δίπλωμα του ηλεκτρολόγου μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις ασύρματες επικοινωνίες από το Πανεπιστήμιο του Manchester (UMIST), UK, καθώς επίσης το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και το διδακτορικό δίπλωμα του μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κατά τα χρόνια των σπουδών του έλαβε βραβεία ακαδημαϊκής επίδοσης από το ΔΠΘ, το ΙΚΥ, το ΤΕΕ και το ΕΜΠ. Ως μέλος του Εργαστηρίου Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών δράσεων, ευρωπαϊκών και εθνικών, στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο των ασύρματων επικοινωνιών πραγματοποιώντας μελέτες ανάπτυξης νέων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, αξιολόγησης επίδοσης φυσικού υποστρώματος σε δίκτυα τρίτης γενιάς, κατασκευής συστημάτων καταγραφής του ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου, καθώς και χαρακτηρισμού ραδιοδιαύλων ευρείας ζώνης.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη και την ανάπτυξη αλγορίθμων χωρο-χρονο-συχνοτικής επεξεργασίας σήματος για ΜΙΜΟ συστήματα, στην προσαρμοζόμενη εκτίμηση του ραδιοδιαύλου, στον πειραματικό προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του ραδιοδιαύλου, όπως επίσης και στη σχεδίαση και κατασκευή συνολικών διατάξεων εκπομπής και λήψης με βελτιωμένα χαρακτηριστικά λειτουργίας.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων