Μάριος Πουλάκης

Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Μάριος Ι. Πουλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με ειδίκευση στην κατεύθυνση Επικοινωνιών. Το 2008 απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη «Διοίκηση & Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων» από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Επιπρόσθετα, το Μάιο του 2014 απέκτησε το Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ από το ΕΜΠ. Από το 2007 είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ και έκτοτε έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά ακαδημαϊκά προγράμματα καθώς και σε διάφορα αναπτυξιακά έργα ως μηχανικός έργου και μεταδιδακτορικός ερευνητής. Επιπλέον, έχει εκτελέσει διδακτικό έργο στη ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ καθώς και στη Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Παράλληλα, από τον Αύγουστο του 2009 μέχρι τον Ιανουάριο του 2011, εργάστηκε ως μηχανικός RF στο γραφείο μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Έχει δημοσιεύσει 8 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 13 εργασίες σε διεθνή συνέδρια και 3 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία. Έχει πολύ καλές γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού όπως C, Java, JSP, Javascript, SQL, HTML, PHP, MatLab, Mathematica και LaTEX. Γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 2007 και της IEEE από το 2011.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις περιοχές των ασύρματων και δορυφορικών δικτύων, καθώς και των γνωστικών δικτύων, με έμφαση στη βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού και της διαχείρισης πόρων για διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων