Μαρία-Ελισσάβετ Κούλη

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής