Ελένη Μαγγιώρου

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής