Χριστίνα Στεφανή

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής